top of page

Chef Meow 雜錦煲仔飯


Chef Meow 煮過咁多個煲仔飯, 暫時到目前為止,呢個係最滿意之作! 焗脆咗嘅午餐肉粒,同埋經調味嘅蓮藕粒, 再加埋菜脯, 就係呢個煲仔飯嘅靈魂! 保証大家食過返尋味!喵~準備材料: 1. 午餐肉 2. 菜脯 3. 蓮藕 4. 臘腸 5. 潤腸 6. 蝦米
 

做法:

1. 先將午餐肉切粒後,焗或者炸至香脆,備用

2. 臘腸、潤腸切粒備用

3. 蝦米洗乾淨浸軟

4. 蓮藕去皮切粒, 加入雞粉、豉油、糖、麻油拌勻調味5. 把米加水放入煲內,以中大火煮滾( 約六至八分鐘,視乎煲仔大小)

6. 加入潤腸、臘腸、蝦米、蓮藕、 菜脯入煲內以慢火煮15至20分鐘, 熄火焗5分鐘

7. 最後加入香脆五餐肉粒鋪面, 淋上煲仔飯豉油,即成

58 次查看

最新文章

查看全部

Kommentare


bottom of page