top of page

鬼馬咕嚕墨魚


喜歡食咕嚕肉嘅朋友,如果想加啲新意思,呢一個墨魚釀油炸鬼, 絕對可以一試! 因為有時咕嚕肉要炸到外脆內軟, 一啲都唔簡單! 用墨魚滑油炸鬼炸就簡單得多, 彈牙的墨魚滑配上一炸即脆的油炸鬼,配合甜甜酸酸的咕嚕醬, 開胃無比! 加上一個簡化咗嘅咕嚕汁醬程序, 唔使用山楂,唔使用醋,唔使自己調配都一樣咁好味!

準備材料:

1. 鮮菠蘿 ( 好用罐頭菠蘿 )

2. 彩椒 1隻

3. 洋蔥 1隻

4. 油炸鬼 1條

5. 墨魚滑 1包 ( 可用蝦滑 )

6. 咕嚕醬 1包

7. 蒜頭 5瓣


 

做法:

1. 先把油炸鬼開邊切件, 塗上一層生粉, 釀入墨魚滑後, 再灑上生粉上面, 放入雪櫃雪半小時或以上 ( 可以早一晚準備 )

2. 菠蘿起肉切粒備用

3. 洋蔥及彩椒切件備用

4. 把墨魚滑油炸鬼用油炸至金黃色, 瀝起隔油備用

5. 用油起鑊爆香蒜頭, 加入菠蘿及彩椒略炒後, 倒入一包咕嚕醬, 加入3湯匙水、 1茶匙雞粉及兩2茶匙糖, 拌勻後再加入墨魚滑油炸鬼,拌勻後即成

 

Chef Meow 小秘技:

1. 墨魚滑油炸鬼回鑊後不宜炒太久,約1至2分鐘左右即成, 只要把醬汁均勻塗上已經可以,炒得過久油炸鬼會變淋

2. 咕嚕醬必須要自己略為調味, 例如加入水、雞粉及糖是必須的, 單靠醬包味道會有所不足

3. 如果墨魚滑油炸鬼是剛剛炸起, 放入咕嚕醬汁的時候, 最好先熄火, 再兜勻沾滿咕嚕醬汁, 這樣能保持油炸鬼更加爽脆


136 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page