top of page

西瓜去核法

冇核嘅西瓜係最好食!

西瓜係Chef Meow 嘅最愛! 但係有時一路食西瓜一路吐核,的確係一件幾麻煩嘅事情,唔多唔少都影響到享受品嚐甜美西瓜嘅過程! 其實要去西瓜核好簡單,只要知道西瓜嘅紋理分佈,喺適當嘅位置切開,用匙羹就可以輕而易舉咁除去所有西瓜核! 即刻同大家分享呢一個簡單嘅小方法!喵~


【西瓜去核法】

1. 先把西瓜橫紋切開分開兩半

2. 切開後會看見西瓜的主要分佈瓜紋

3. 在瓜紋與瓜紋中間切開