top of page

臘味蓮藕雞煲

已更新:2021年1月12日

寒冬菜式之選

最近天氣依然天寒地凍,大家都要小心身體,除左打邊爐之外,Meow都食多左煲仔菜暖一暖個胃,今次繼續同大家分享另一菜式就係臘味蓮藕雞煲,潤腸同臘腸可以令到雞煲馬上提鮮,更加惹味,加入埋爽口嘅蓮藕食起上黎更有層次感!準備材料:

1. 潤腸、臘腸 各2條

2. 蓮藕 1節

3. 雞 1隻

4. 蒜頭 3瓣

5. 薑 3片

6. 洋蔥 1個

7. XO醬 1湯匙

8. 糖 1湯匙

9. 麻油 3茶匙

10. 燒酒 1湯匙

11. 老抽 2茶匙

12. 蠔油 2湯匙

13. 水 3湯匙

 

做法: