top of page

粉葛眉豆響螺煲豬展

以食療提高免疫力

喺疫情未受控制之前, 除咗做足防疫措施之外,讓身體嘅免疫大軍養足戰力,捍衛身體健康都非常之重要。 所以今日Chef Meow想同大家分享一個比較全面嘅保健湯品,讓大家能補充身體嘅養分,提升免疫能力去應付呢一場戰爭! 先同大家分享呢個湯品嘅食材補給情報:


【栗子】益氣健脾、厚補腸胃。所含的礦物質也很全面,有鉀、鎂、鐵、鋅、錳等,尤其是含鉀突出,比號稱富含鉀的蘋果還高4倍。

【粉葛】味發汗退熱、對於調節三高,具一定舒緩作用。


【眉豆】和中化濕、 健脾。


【赤小豆】利水排濕、消腫解毒。


【扁豆】功能健脾化濕。


【豬展】含豐富蛋白質,是構成身體細胞的主要成分,身體免疫系統當然也需要維持能正常運作。


【響螺頭】具有滋陰補腎、養肝明目的作用。