top of page

烏龍玫瑰雞

團年飯之選

仲有幾日就團年喇,好多朋友仔大時大節都會有雞有魚有肉,所以今日就同大家分享一個浸雞, 有烏龍茶香及玫瑰露嘅香氣帶動之下,雞肉嫩滑鮮甜,而且製作十分簡單,新手朋友仔都可以零失敗製作。準備材料:

1. 雞 1隻

2. 鹵水雞汁 1支

3. 雞粉 2茶匙

4. 糖 3茶匙

5. 烏龍茶葉  3湯匙

6. 玫瑰露酒 50ml

7. 薑 2片

8. 蒜頭 3瓣

9. 水 600ml

 

製作方法:

1. 雞洗乾淨備用

2. 把鹵水雞汁、雞粉、糖、烏龍茶葉、薑、蒜頭及水放入鍋中煮滾

3. 把雞放入鹵水雞汁中煮滾後,加入玫瑰露酒, 轉中火煮8分鐘,熄火焗30分鐘

4. 再開火把雞煮滾,轉中火煮5分鐘, 熄火焗30分鐘後,即成

795 次查看

最新文章

查看全部

Commenti


bottom of page