top of page

榛子朱古力香蕉多士配雪糕


一個不論材料同埋烹調方法都好簡單,但係非常好味嘅甜品! 香蕉同榛子朱古力醬一向都係絕配,煎香脆嘅麵包,令到口感加多一層爽脆, 更加滋味無窮!


準備材料:

1. 榛子朱古力醬 or Nutella

2. 香蕉 1條

3. 方包 2片

4. 牛油

5. 雪糕 ( 自選口味 )
 

做法:


1. 把香蕉去皮切片備用


2. 在兩片方包之其中一面塗上牛油


3. 在方包之另一面塗上榛子朱古力醬


4. 香蕉切片後鋪在榛子朱古力醬上


5. 再把另一塊方包蓋上 ( 塗有榛子朱古力醬的一面面向香蕉片)


6. 燒熱鑊,把方包塗有牛油的一面煎至香脆, 再配合自選雪糕,即成142 次查看

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page