top of page

南瓜蕃茄煲豬展

最滋潤護膚

好乾呀好乾呀,要飲返啲湯啦! 湯水基本上同女士們嘅護膚品一樣,都係不可分割! 當濕度漸漸降低嘅時候,蕃茄同南瓜正好可以補給下皮膚需要嘅養份, 味道仲好香甜添!喵~


準備材料: 1. 南瓜 2. 蕃茄 3. 甘筍 4. 粟米 5. 豬展 6. 薑


 

做法:

1. 先把南瓜及甘筍去皮切件;蕃茄及粟米切件備用 2. 預備四片薑片 3. 豬展洗乾淨切件備用

4. 把所有材料放進煲內加入熱水, 中大火煲15分鐘


5. 轉中小火煲2小時45分鐘,即成

44 次查看

最新文章

查看全部

Commenti


bottom of page