top of page

切洋蔥技巧

放催淚小秘技

好多朋友仔每次切洋蔥嘅時候都會淚流滿臉,主要因為洋蔥含有胺基酸,當被切開嘅時候,細胞壁子被破壞後就會形成刺激性的氣體,而呢D刺激性物質主要集中係底部的根莖,大家只要係切洋蔥嘅時候,唔好一開始就切去根部,催淚指數就可以大大降低啦。喵~241 次查看

最新文章

查看全部

Comentários


bottom of page